Egzaminy TELC

telc egzamin

Centrum Języków Obcych EFFEKT jest licencjonowanym ośrodkiem TELC. Przeprowadzamy egzaminy TELC z języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania, tzn. A1, A2, B1, B2, C1.

Egzamin TELC (The European Language Certificates) jest opracowany w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR = Common European Framework of Reference) w celu wspólnego systemu uczenia się i nauczania języka przyjętego przez Radę Europy. Nad jego opracowaniem oraz administrowaniem czuwa Weiterbildungs-Testsysteme (WBT) we Frankfurcie nad Menem. Jest to organizacja zrzeszająca instytucje nadające certyfikaty językowe honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Do przeprowadzenia egzaminów TELC uprawnionych jest kilka tysięcy ośrodków na terenie całej Unii Europejskiej.

  • W nauce języka obcego bardzo ważne są praktyczne umiejętności, które pozwolą na swobodną komunikację z cudzoziemcami. Dlatego egzamin TELC kładzie duży nacisk na sprawdzenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, uchwycenia konkretnych informacji z przeczytanego tekstu, prowadzenia płynnej konwersacji, pisania oraz zastosowania odpowiednich struktur gramatycznych w zależności od sytuacji. Testy są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych i obejmują tematykę z różnych dziedzin życia.
  • Bardzo ważnym aspektem testów jest fakt, że nie kładą one nacisku na wiedzę o języku czy regułach gramatycznych, ale na umiejętność ich zastosowania. Na pozytywny wynik ma wpływ zdolność wykorzystania języka do osiągnięcia określonego celu, a nie na przykład liczba popełnionych błędów.

Sprawdzenie umiejętności językowych składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (pisemna) jest oceniana przez Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech, natomiast drugą (ustną) oceniają licencjonowani członkowie komisji, przed którą odbyła się konwersacja.

Po pozytywnym zdaniu obu części otrzymuje się certyfikat wraz z oceną bezpośrednio z centrali z Niemiec. Jest on przysyłany w formie papierowej w ciągu 8 tygodni.