Kurs języka hiszpańskiego dla dzieci

dzieci cut

Kursy języka hiszpańskiego dla dzieci prowadzone są w małych grupach, do 5 osób.

  • Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele języka hiszpańskiego, w oparciu o odpowiednio dobrany podręcznik.
  • Dodatkowo lekcje urozmaicane są materiałami, które lektor przygotowuje z myślą o konkretnej grupie dzieci.
  • Młodzi słuchacze uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, gdyż program kursu dostosowany jest do wieku rozwojowego oraz indywidualnych możliwości uczestników. Dla najmłodszych kurs wzbogacany jest o gry językowe, piosenki, rymowanki, zabawy interaktywne. Dzieci z klas 4-8 realizują materiał leksykalno- gramatyczny pozwalający na opanowanie języka, w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w liceum językowym, gdzie językiem wykładowym jest język hiszpański.

Istnieje możliwość organizacji zajęć w parze z wykorzystaniem naturalnych przyjacielskich relacji między dziećmi. Nauka języka hiszpańskiego staje się wówczas atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu, z jednoczesnym efektywnym uczeniem się języka obcego.

Lekcje indywidualne

Kolejną, często wybieraną, formą zajęć z języka hiszpańskiego dla dzieci, są lekcje indywidualne. Czas trwania jednej jednostki zajęć to 50 min.

Istnieje możliwość zaplanowania kursu w CJO EFFEKT lub Państwa domu, w godzinach od 8.00 do 18.00, w uwzględnieniem planu lekcyjnego dziecka.

Zajęcia online

Coraz częściej wybieraną formą nauki są zajęcia online. Szkolenia takie odbywać się mogą zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

  • Z kursów tych skorzystać mogą dzieci na terenie całego kraju. Dobre łącze internetowe jest wystarczającym warunkiem, aby dziecko mogło uczestniczyć w pełnowartościowym, ciekawym i skutecznym kursie języka hiszpańskiego.


    Wyślij zapytanie