Kursy językowe dla szkół, przedszkoli

kurs jezyka angielskie talking kids

CJO EFFEKT organizuje zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w lokalnych przedszkolach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów przedszkoli oraz rodziców przedszkolaków, proponujemy prowadzenie zajęć metodami bezpośrednimi.

 • Uczymy dzieci od 3 do 6 roku życia, przy wykorzystaniu najskuteczniejszej metody nauki mówienia w języku angielskim TALKING KIDS.

TALKING KIDS

TALKING KIDS  jest metodą uczącą komunikatywnego języka. Cały materiał, słówka i struktury gramatyczne wprowadzane są w kontekście. Dzieci już od pierwszych zajęć wypowiadają się całymi zdaniami.

Szczegółowo zaplanowany system powtarzania wprowadzonego materiału umożliwia jego rzeczywiste opanowanie.

 • Nauka uzupełniana jest przez dodatkowe materiały (podręczniki i nagrania TALKING KIDS ) z których dzieci korzystają także w domu dodatkowo utrwalając swoje umiejętności. Metoda łączy w sobie elementy nauki, zabawy oraz ruchu.
 • Proponujemy zajęcia w cyklu dwóch lub trzech spotkań w tygodniu.

Jesteśmy przekonani, taka częstotliwość zajęć, z wykorzystaniem naszej metody zapewni Państwa dzieciom najefektywniejszą, a zarazem bardzo przyjemną naukę języka obcego.

CJO EFFEKT zapewnia:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę, naszymi pracownikami są tylko dyplomowani filolodzy.Dodatkowo wszyscy lektorzy posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi.
 • Stały nadzór metodyczny, raporty dotyczące postępów grupy jak i poszczególnych kursantów.
 • Przystępne ceny i dogodne formy płatności.
 • Rabaty rodzinne.
 • Naukę w godzinach pracy przedszkola, dostosowujemy się do istniejącego planu zajęć oraz programu pracy przedszkola.
 • Bezpłatne zajęcia pokazowe.

OFERTA DLA SZKÓŁ

Centrum Języków Obcych EFFEKT pragnie zaproponować Państwu współpracę w zakresie organizacji i prowadzenia kursów językowych, dla uczniów klas 0-3 metodą TALKING KIDS, dla uczniów klas 4-8 AVALON QE i METODĄ BEZPOŚREDNIĄ.

 • Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego odbywają się w formie zajęć grupowych.
 • TALKING KIDS jest to nowoczesna i wyjątkowo skuteczna metoda nauki języka angielskiego, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Metoda ta opiera się na założeniach metod bezpośrednich, zyskujących dużą popularność w nauczaniu języka angielskiego dzieci i dorosłych.
 • Na kursach stosujących metodę TALKING KIDS dzieci uczą się całościowo struktur językowych, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie, w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób.

System powtarzania wprowadzonego materiału, zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia, wprowadzane są elementy zabaw językowych. Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez materiały w postaci gier językowych, nagrań, kart oraz innych pomocy dydaktycznych, z których dzieci korzystają w trakcie zajęć.

AVALON QE I METODA BEZPOŚREDNIA

AVALON QE I METODA BEZPOŚREDNIA są metodą idealnie sprawdzającą się u dzieci, po kontakcie z językiem obcym w szkole, jak i słuchaczy zaczynających naukę języka od podstaw.

Są to metody nauki gwarantujące najszybszy i najłatwiejszy sposób nauki mówienia po angielsku lub niemiecku. Nauka wspomagana jest przez jasną i zrozumiałą gramatykę oraz nowoczesne i praktyczne, używane w życiu codziennym słownictwo.

Lekcje podzielone są na dwie części. W trakcie pierwszego bloku, uczniowie ćwiczą mówienie, na podstawie wcześniej poznanego słownictwa oraz struktur gramatycznych, w tym celu stosujemy metodę AQE. Zachęca słuchaczy do samodzielnego budowania zdań w języku obcym, co umożliwia swobodę wypowiedzi.

Druga część zajęć poświęcona jest ćwiczeniom związanym z zadaniami egzaminacyjnymi. Zajęcia obejmują wszystkie cztery umiejętności językowe tj. czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie, dają pewność kontaktu z codziennym „żywym” językiem angielskim lub niemieckim, wzbogaconym o tło kulturowe.

Głównym celem naszych kursów jest uczenie dzieci komunikacji w języku obcym oraz przygotowanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty.

CJO EFFEKT gwarantuje:

 • Bezpłatny dojazd do siedziby szkoły na terenie Szczecina.
 • Bezpłatne testy kwalifikacyjne.
 • Bezpłatne zajęcia pokazowe.
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę, naszymi pracownikami są tylko dyplomowani filolodzy.
 • Stały nadzór metodyczny, raporty dotyczące postępów grupy jak i poszczególnych kursantów.
 • Zajęcia w siedzibie naszej lub Państwa szkoły.
 • Przystępne ceny, dogodne formy płatności.
 • Rabaty rodzinne.
 • Naukę w godzinach pracy szkoły.


  Wyślij zapytanie