Kursy językowe dla szkół, przedszkoli

kurs jezyka angielskie talking kids

CJO EFFEKT zaprasza na angielski i niemiecki dla dzieci. Organizujemy kursy językowe dla szkół i przedszkoli w Szczecinie. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów przedszkoli oraz rodziców przedszkolaków, proponujemy prowadzenie zajęć metodami bezpośrednimi. Uczymy dzieci od 3 do 6 roku życia, przy wykorzystaniu najskuteczniejszej metody nauki mówienia w języku angielskim TALKING KIDS.

TALKING KIDS

TALKING KIDS  jest metodą uczącą komunikatywnego języka. Cały materiał, słówka i struktury gramatyczne wprowadzane są w kontekście. Dzieci już od pierwszych zajęć wypowiadają się całymi zdaniami.

Szczegółowo zaplanowany system powtarzania wprowadzonego materiału umożliwia jego rzeczywiste opanowanie.

 • Nauka uzupełniana jest przez dodatkowe materiały (podręczniki i nagrania TALKING KIDS ) z których dzieci korzystają także w domu dodatkowo utrwalając swoje umiejętności. Metoda łączy w sobie elementy nauki, zabawy oraz ruchu.
 • Proponujemy zajęcia w cyklu dwóch lub trzech spotkań w tygodniu.

Jesteśmy przekonani, taka częstotliwość zajęć, z wykorzystaniem naszej metody zapewni Państwa dzieciom najefektywniejszą, a zarazem bardzo przyjemną naukę języka obcego.

CJO EFFEKT zapewnia:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę, naszymi pracownikami są tylko dyplomowani filolodzy.Dodatkowo wszyscy lektorzy posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi.
 • Stały nadzór metodyczny, raporty dotyczące postępów grupy jak i poszczególnych kursantów.
 • Przystępne ceny i dogodne formy płatności.
 • Rabaty rodzinne.
 • Naukę w godzinach pracy przedszkola, dostosowujemy się do istniejącego planu zajęć oraz programu pracy przedszkola.
 • Bezpłatne zajęcia pokazowe.

OFERTA DLA SZKÓŁ

Centrum Języków Obcych EFFEKT prowadzi współpracę w zakresie organizacji i prowadzenia kursów językowych, dla uczniów klas 0-3 metodą TALKING KIDS, dla uczniów klas 4-8 AVALON QE i METODĄ BEZPOŚREDNIĄ.

 • Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego odbywają się w formie zajęć grupowych.
 • TALKING KIDS jest to nowoczesna i wyjątkowo skuteczna metoda nauki języka angielskiego, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Metoda ta opiera się na założeniach metod bezpośrednich, zyskujących dużą popularność w nauczaniu języka angielskiego dzieci i dorosłych.
 • Na kursach stosujących metodę TALKING KIDS dzieci uczą się całościowo struktur językowych, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie, w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób.

System powtarzania wprowadzonego materiału, zapewnia jego rzeczywiste opanowanie. Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci oraz wprowadza elementy zabaw językowych. Nauka uzupełniana jest poprzez materiały w postaci gier językowych, nagrań, kart oraz innych pomocy dydaktycznych, z których dzieci korzystają w trakcie zajęć

AVALON QE I METODA BEZPOŚREDNIA

AVALON QE I METODA BEZPOŚREDNIA są metodami idealnie sprawdzającymi się u dzieci mającymi wcześniej kontakt z językiem obcym w szkole, jak również u słuchaczy zaczynających naukę języka od podstaw. Są to metody gwarantujące najszybsze i najłatwiejsze nabycie umiejętności mówienia po angielsku lub niemiecku. Nauka wspomagana jest przez jasną i zrozumiałą gramatykę oraz nowoczesne i praktyczne, używane w życiu codziennym słownictwo.

Lekcje podzielone są na dwie części. W trakcie pierwszego bloku, uczniowie ćwiczą mówienie na podstawie wcześniej poznanego słownictwa oraz struktur gramatycznych. W tym celu stosujemy metodę AQE, która zachęca słuchaczy do samodzielnego budowania zdań w języku obcym i umożliwia swobodę wypowiedzi.

Druga część zajęć poświęcona jest ćwiczeniom związanym z zadaniami egzaminacyjnymi. Lekcje obejmują wszystkie cztery umiejętności językowe tj. czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie i dają możliwość kontaktu z codziennym „żywym” językiem angielskim lub niemieckim, wzbogaconym o tło kulturowe.

Głównym celem naszych kursów jest uczenie dzieci komunikacji w języku obcym oraz przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

CJO EFFEKT gwarantuje:

 • Bezpłatny dojazd do siedziby szkoły na terenie Szczecina.
 • Bezpłatne testy kwalifikacyjne.
 • Bezpłatne zajęcia pokazowe.
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę, naszymi pracownikami są tylko dyplomowani filolodzy.
 • Stały nadzór metodyczny, raporty dotyczące postępów grupy jak i poszczególnych kursantów.
 • Zajęcia w naszym ośrodku lub szkole,
 • Przystępne ceny, dogodne formy płatności.
 • Rabaty rodzinne.
 • Naukę w godzinach pracy szkoły.


  Wyślij zapytanie