Tłumaczenia przysięgłe

biuro tlumaczen szczecin 3

Biuro EFFEKT zajmuje się tłumaczeniami przysięgłymi z wielu języków europejskich i nie tylko.

  • Zgodnie z uregulowaniem prawnym Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, jedna strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego, stanowi 1125 znaków tekstu ze spacjami.
  • Ta forma usługi może być zrealizowana jedynie przez zaprzysiężonego przez sąd tłumacza.
  • Uwierzytelniony dokument posiada okrągłą pieczęć oraz podpis na każdej stronie.
  • Przełożenia dokonać można na podstawie oryginalnego dokumentu, przedstawionego w sekretariacie CJO EFFEKT oraz na podstawie skanu, zdjęcia lub kopii przesłanej w formie elektronicznej.
  • Tylko przedstawienie oryginalnego dokumentu umożliwia uzyskanie zapisu tłumacza o dokonaniu uwierzytelnienia na podstawie oryginału.
  • CJO EFFEKT zapewnia możliwość przesłania uwierzytelnionego dokumentu, na wskazany przez klienta adres korespondencyjny.
  • Tłumaczenia przysięgłe dotyczą najczęściej takich dokumentów jak: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty samochodowe, świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy zaświadczenia o niekaralności, o dochodach, o zameldowaniu, upoważnienia, akty notarialne, pisma sądowe, wyciągi bankowe.
  • Standardowe dokumenty realizowane są najczęściej w ciągu jednego dnia roboczego.