Kurs niemieckiego metodą bezpośrednią – wysoka skuteczność

metody nauczana jezkow szczecin

Kurs niemieckiego w Szczecinie prowadzony metodą bezpośrednią to najskuteczniejsza metoda nauki mówienia w języku niemieckim, rekomendowana dla młodzieży i osób dorosłych

Polega ona na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi, dzięki czemu najszybciej nabywana jest najtrudniejsza umiejętność – mówienie i rozumienie ze słuchu.

Słuchacze poznają język w taki sam sposób, w jaki nauczyli się mowy ojczystej. Następnie wprowadzane są stopniowo kolejne kompetencje językowe takie jak pisanie i czytanie, a gramatyka jest przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób.

Ważnym elementem kursów niemieckiego dla dorosłych prowadzonych Metodą Bezpośrednią jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany co najmniej w 70%. Program szkolenia składa się z 8 poziomów zaawansowania, dlatego też słuchacze, którzy uczyli się wcześniej tego języka, są kwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie testu pozwalającego ocenić stopień ich zaawansowania.

Metoda Bezpośrednia już od pierwszych zajęć pozwala słuchaczom kursu niemieckiego zaobserwować widoczne efekty nauki, możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim, co wzmacnia motywację każdej osoby uczącej się języka obcego.

Metoda bezpośrednia w nauce języków

ZALETY METODY BEZPOŚREDNIEJ

Uczy w czterokrotnie krótszym czasie, niż jest to możliwe przy innych metodach.

Zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego: wysłuchanie, powtórzenie, odczytanie, zapisanie.

Podczas nauki taką metodą są wykorzystywane partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się. Dzięki temu słuchacz zaczyna myśleć bezpośrednio po niemiecku.

Tym sposobem, uczestnik szkolenia może opanować największą trudność w nauce języka obcego, jaką jest mówienie.

Już od pierwszych zajęć, słuchacze pokonują barierę językową, poprzez tworzenie pełnych zdań.

  • Aktywny styl prowadzonych zajęć.
  • Dwukrotnie zadawane pytania w szybkim tempie.
  • Wymaganie szybkich, instynktownych odpowiedzi.
  • Nacisk na mówienie i rozumienie ze słuchu (90% lekcji).
  • Nacisk na poprawną wymowę od początku nauki.
  • Wyeliminowanie skłonności do tłumaczenia na język polski (myślimy po niemiecku!).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.


    Wyślij zapytanie