Metoda Bezpośrednia

Metody nauczania METODA BEZPOŚREDNIA

metody nauczana jezkow szczecin

JĘZYK NIEMIECKI dla młodzieży i dorosłych

Najskuteczniejsza metoda nauki mówienia w języku niemieckim.
Polega ona na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi,  dzięki czemu najszybciej nabywana jest najtrudniejsza umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.

Słuchacze poznają język niemiecki w taki sam sposób, w jaki nauczyli się mowy ojczystej. Następnie wprowadzane są stopniowo kolejne kompetencje językowe takie jak pisanie i czytanie, a trudna często gramatyka języka niemieckiego, przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób.

Ważnym elementem Metody Bezpośredniej jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany co najmniej w 70%. Program szkolenia  składa się z 8 poziomów zaawansowania, dlatego też słuchacze, którzy uczyli się wcześniej języka niemieckiego są kwalifikowani do odpowiednich grup, na podstawie testu pozwalającego ocenić stopień ich zaawansowania.

Metoda Bezpośrednia już od pierwszych zajęć pozwala słuchaczom kursu zaobserwować widoczne efekty nauki, możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim, co wzmacnia motywację każdej osoby uczącej się języka obcego.

ZALETY METODY BEZPOŚREDNIEJ

 • Uczy w czterokrotnie krótszym czasie, niż jest to możliwe przy innych metodach.
 • Zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego: wysłuchanie, powtórzenie,  odczytanie, zapisanie.
 •  podczas nauki taką metodą wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się, dzięki czemu słuchacz zaczyna myśleć bezpośrednio po niemiecku.
 • Tym sposobem, uczestnik szkolenia może opanować największą trudność w nauce języka obcego, jaką jest mówienie.
 • Już od pierwszych zajęć, słuchacze pokonują barierę językową, poprzez tworzenie pełnych zdań.
 • Aktywny styl prowadzonych zajęć.
 • Dwukrotnie zadawane pytania w szybkim tempie.
 • Wymaganie szybkich, instynktownych odpowiedzi.
 • Nacisk na mówienie i rozumienie ze słuchu (90% lekcji).
 • Nacisk na poprawną wymowę od początku nauki.
 • Wyeliminowanie skłonności do tłumaczenia na język polski (myślimy po niemiecku!).


  Wyślij zapytanie


  Centrum Języków Obcych EFFEKT