Metody nauczania TALKING KIDS

metody nauczana jezkow szczecin

TALKING KIDS Język angielski dla dzieci

Jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opiera się ona na założeniach metod bezpośrednich, gdzie nauka mówienia w języku angielskim jest priorytetem.

TO DZIECINNIE PROSTE

Na kursach stosujących metodę TALKING KIDS , dzieci uczą się całościowo struktur językowych,  a nie pojedynczych słówek, czy zagadnień gramatycznych. Stosowanie form gramatycznych jak i określonego słownictwa, odbywa się w zaplanowany metodycznie sposób.

System powtarzania wprowadzonego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie przebieg zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci. Urozmaicenie formy zajęć odbywa się, poprzez wprowadzanie atrakcyjnych i lubianych przez dzieci zabaw językowych.

Nauka na zajęciach uzupełniana jest dodatkowymi materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu, w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

CO TO JEST TALKING KIDS?

Metoda TALKING KIDS opracowana została przez zespół polskich i angielskich doświadczonych nauczycieli, przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin, zajmujących się nauczaniem dzieci.

Wykorzystane zostały najbardziej efektywne techniki nauczania dorosłych i dzieci. Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate.

Dzieci ucząc się metodą Talking Kids wykorzystują naturalną umiejętność przyswajania języka. Pierwszy etap nauki polega na uczeniu ze słuchu.

Nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, wprowadzane są w małych partiach, przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów i gestykulacji lektora. Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.

Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa. Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach.

Przy spadku koncentracji u dziecka, nauczyciel reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu ruchowej zabawy językowej, związanej z wprowadzanym materiałem tematycznym.

U starszych dzieci kształtowana jest również umiejętność czytania i pisania. Używane ustnie zwroty i zdania ćwiczone są w formie pisemnej, jako samodzielne budowanie odpowiedzi i układanie pytań.

System powtarzania materiału sprawia, że dzieci rzeczywiście opanowują to, czego uczymy je na lekcjach. Regularne utrwalanie materiału pozwala na jego zapamiętanie, dlatego też każde zajęcia zaczynają się powtórką materiału z kilku poprzednich lekcji. Dodatkowo przed każdym testem kończącym książkę, dzieci ćwiczą i systematyzują materiał zawarty w danej części kursu.


    Wyślij zapytanie