Kursy językowe dla dzieci

dzieci cut

Kursy dla dzieci

Szkoła EFFEKT w Szczecinie ma bardzo duże doświadczenie w nauce dzieci. Oferujemy kursy angielskiego dla dzieci już od 6. roku życia.

Pod czujnym okiem naszych lektorów maluszki rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Na pierwszym etapie nauki korzystamy z metody TALKING KIDS. Szczególną wagę przykładamy do nauki pełnych struktur zdaniowych, a nie tylko pojedynczych wyrazów. Nauczyciele dbają o to, aby zajęcia stanowiły połączenie przyjemnej zabawy z pożyteczną, efektywną nauką. To sprawia, że maluchy z niezwykłą aktywnością podchodzą do uczestnictwa w zajęciach.

Zapisy na kursy językowe dla dzieci trwają przez cały rok szkolny, jednak rozpoczęcie zajęć odbywa się w połowie września oraz na początku października.

  • Dokonujemy podziału na grupy, według kryterium wieku, oraz poziomu umiejętności językowych dzieci.
  • Każdemu nowemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy diagnozę bieżącego poziomu. Jest to ok. piętnastominutowa rozmowa.
  • W ramach zajęć kształtujemy wszystkie cztery umiejętności językowe, z głównym naciskiem na mówienie.
  • Dużym atutem naszych szkoleń dla dzieci są małe grupy, co pozwala na indywidualizację nauczania.
  • Lektorzy pracujący z dziećmi posiadają bogaty warsztat, co jest niezbędne, w nauczaniu najmłodszych słuchaczy.
  • Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym zawierają również elementy programu szkolnego, przygotowujące dzieci do rozwiązywania zadań testowych.
  • Specjalne plany szkoleniowe wprowadzane są w grupach dla ósmoklasistów. W ramach kursu uczniowie realizują program umożliwiający zdanie egzaminu ósmoklasisty, na bardzo dobrym poziomie.
  • Nasi absolwenci, bez problemu, dostają się do klas o profilach językowych, w najlepszych szczecińskich liceach.

Oferujemy kursy językowe dla dzieci:


    Wyślij zapytanie