Tłumaczenia ustne

biuro tlumaczen szczecin 3

Biuro EFFEKT zapewnia możliwość wykonania tłumaczenia zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych. W naszym zespole dużą część stanowią tłumacze przysięgli oraz osoby posiadające dyplomy, poświadczające ich kwalifikacje.

Co to jest tłumaczenie ustne?

Spotkanie, konferencja, podpisanie umowy… Jeśli spotykasz się ze swoim obcojęzycznym rozmówcą bezpośrednio, zorganizujemy dla Ciebie obsługę z osobistym udziałem tłumacza, czyli tak zwane tłumaczenia ustne.

Rozmowa na żywo z obcokrajowcem

Naszym celem jest pomoc we wzajemnym zrozumieniu się osób, które nie komunikują się w tym samym języku. Tłumaczenia ustne, dokonywane przez nasze biuro, to najczęściej tzw. konsekutywne, które polegają na naprzemiennych wypowiedziach prelegenta oraz tłumacza. Nazywane są również następczym, ponieważ jedna osoba wypowiada się po zakończeniu wypowiedzi drugiej. Taka formuła wykorzystywana jest najczęściej podczas różnego rodzaju spotkań, negocjacji, a także na konferencjach międzynarodowych, spotkaniach o charakterze biznesowym, w urzędach i notariatach.

W trakcie przemówienia lub wypowiedzi, tłumacz znajduje się w pobliżu prelegenta, słucha i czasami sporządza notatki. Następnie, gdy prelegent skończy mówić, albo zrobi przerwę, zaczyna tłumaczyć wygłoszony tekst.

Formuła konsekutywna nie ogranicza czasowo prelegenta, może mówić on bez przerwy, nawet kilka minut. Następnie zadaniem osoby tłumaczącej jest nie tyle dokładne odtworzenie każdego słowa, a głównych myśli, które były w tym przekazie najważniejsze.

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne wymagają od osoby tłumaczącej sporządzania notatek w specjalnym systemie, w którym symbole oznaczają konkretne słowa. W ten sposób może on zanotować wszystko, o czym powiedział prelegent.

Należy jednak pamiętać, że wypowiedź tłumacza musi być dużo krótsza niż ta wygłoszona w oryginalnym języku, można powiedzieć, że lektor jedynie interpretuje oryginalną wypowiedź. Warto jednak wiedzieć, że tłumaczenia ustne mogą odbywać się również symultanicznie. W tym przypadku lektor i prelegent nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu.

Tłumacz otrzymuje słuchawki, za pomocą, których docierają do niego wypowiedzi prelegenta, w ten sposób słysząc je, wypowiada je w danym języku do mikrofonu. Widownia również posiada słuchawki, przez które słyszy wypowiedzi lektora. Nasze biuro najczęściej korzysta jednak z formuły konsekutywnej. Na jej wybór mają wpływ okoliczności, w jakich odbywa się wypowiedź, a także ilość odbiorców. Jednak ta formuła jest też bardzo wygodna, ponieważ odbiorcy słyszą już krótką i zwięzłą interpretacje, co znacznie przyspiesza komunikacje.

Zaufaj doświadczonemu zespołowi

Nasz zespół CJO EFFEKT, posiada duże doświadczenie z zakresu tłumaczeń ustnych. Obsługiwaliśmy wiele szczecińskich firm oraz instytucji publicznych, w zakresie konferencji, spotkań biznesowych oraz wydarzeń artystycznych, na terenie województwa zachodniopomorskiego.