Tłumaczenia ustne

biuro tlumaczen szczecin 3

Biuro Tłumaczeń EFFEKT w Szczecinie realizuje różnego rodzaju zlecenia zarówno na życzenie małych i wielkich firm, jak również osób prywatnych. Oprócz przekładów pisemnych, oferujemy również tłumaczenia ustne. Jeśli potrzebujesz spotkać się ze swoim obcojęzycznym rozmówcą bezpośrednio, zorganizujemy dla Ciebie obsługę z osobistym udziałem tłumacza. Nasz zespół stanowią doświadczeni w swojej branży specjaliści, w tym tłumacze przysięgli, posiadający dyplomy poświadczające zdobyte przez nich kwalifikacje.

Nasz zespół CJO EFFEKT, posiada duże doświadczenie z zakresu tłumaczeń ustnych. Obsługiwaliśmy wiele szczecińskich firm oraz instytucji publicznych, w zakresie konferencji, spotkań biznesowych oraz wydarzeń artystycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozmowa na żywo z obcokrajowcem

Naszym celem jest pomoc we wzajemnym zrozumieniu się osób, które nie komunikują się w tym samym języku. Przekłady ustne, dokonywane przez nasze biuro, to najczęściej tłumaczenia konsekutywne, które polegają na naprzemiennych wypowiedziach prelegenta oraz tłumacza. Nazywane są również następczymi, ponieważ jedna osoba wypowiada się po zakończeniu wypowiedzi drugiej. Taka formuła wykorzystywana jest najczęściej podczas różnego rodzaju spotkań, negocjacji, a także na konferencjac

W trakcie przemówienia lub wypowiedzi, tłumacz znajduje się w pobliżu prelegenta, słucha i czasami sporządza notatki. Następnie, gdy prelegent skończy mówić, albo zrobi przerwę, zaczyna tłumaczyć wygłoszony tekst.

Formuła konsekutywna nie ogranicza czasowo prelegenta, może mówić on bez przerwy, nawet kilka minut. Następnie zadaniem osoby tłumaczącej jest nie tyle dokładne odtworzenie każdego słowa, a głównych myśli, które były w tym przekazie najważniejsze.

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne wymagają od osoby tłumaczącej sporządzania notatek w specjalnym systemie, w którym symbole oznaczają konkretne słowa. W ten sposób może on zanotować wszystko, o czym powiedział prelegent.

Należy jednak pamiętać, że wypowiedź tłumacza musi być dużo krótsza niż ta wygłoszona w oryginalnym języku, można powiedzieć, że lektor jedynie interpretuje oryginalną wypowiedź. Warto jednak wiedzieć, że tłumaczenia ustne mogą odbywać się również symultanicznie. W tym przypadku lektor i prelegent nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu.

Tłumacz otrzymuje słuchawki, za pomocą, których docierają do niego wypowiedzi prelegenta i wypowiada swoje kwestie do mikrofonu. Widownia również posiada słuchawki, przez które słyszy wypowiedzi lektora. Nasze biuro najczęściej korzysta jednak z formuły konsekutywnej. Na jej wybór mają wpływ okoliczności, w jakich odbywa się wypowiedź, a także ilość odbiorców. Formuła ta jest też bardzo wygodna, ponieważ odbiorcy słyszą krótką i zwięzłą interpretacje, co znacznie przyspiesza komunikacje.