Metoda Avalon Quantum English

metody nauczana jezkow szczecin

Metoda Avalon Quantum English jest to metoda nauczania dedykowana uczniom wyższych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Metoda Avalon QE, która powstała w Avalon Institute of English w Londynie wspiera nabywanie przez obcokrajowców umiejętności mówienia w języku angielskim. Proponowana przez nas metoda Avalon QE sprawdza się idealnie w pracy z młodzieżą, ponieważ zapewnia warunki do aktywnego udziału w lekcji każdemu uczestnikowi.

Na czym polega nauczanie metodą Avalon Quantum English?

Avalon Quantum English to metoda bezpośrednia, która rozwija umiejętności rozumienia ze słuchu oraz mówienia w języku angielskim. Polega na wprowadzeniu słownictwa oraz struktur gramatycznych, a następnie utrwalaniu ich w drodze ćwiczeń polegających na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. W metodzie Avalon QE w oparciu o podręcznik lektor zadaje pytania, na które młodzież odpowiada pełnymi zdaniami, z zastosowaniem poznanego materiału. W trakcie zajęć młodzież ćwiczy budowanie dłuższych wypowiedzi oraz zadawanie pytań. Ważnym elementem lekcji prowadzonej w oparciu o metodę AQE jest możliwość spontanicznego reagowania na poruszane zagadnienia, co sprzyja swobodnemu artykułowaniu myśli. Wszyscy słuchacze muszą odpowiedzieć na taką samą ilość pytań, co pozwala na pokonanie bariery językowej i wzmocnienie umiejętności stosowania języka w praktyce.


    Wyślij zapytanie