Kursy językowe dla młodzieży

kursy angielskiego dla mlodziezy effekt szczecin

Kursy dla młodzieży

W ramach oferty szkoleniowej CJO EFFEKT, prowadzi kursy językowe dla młodzieży, uwzględniające specyfikę wieku, oczekiwania i dyspozycyjność kursantów. Szkolenia przygotowane przez CJO EFFEKT zaspokajają potrzeby językowe młodych ludzi oraz wymogi ich rodziców.

 • Kursy dla młodzieży rozpoczynają się w połowie września oraz w październiku, trwają do zakończenia roku szkolnego, z podziałem na dwa semestry.
 • Zapisy na kursy językowe dla młodzieży odbywają się przez cały rok szkolny.
 • Rekrutacja do grup odbywa się na podstawie testów diagnozujących kandydatów oraz w oparciu o kryterium wieku.
 • Przy konstruowaniu grup młodzieży kierujemy się również dyspozycyjnością oraz planem lekcji kandydatów.
 • Szkolenia realizowane są w oparciu o metody bezpośrednie, co gwarantuje bardzo duży rozwój umiejętności porozumiewania się w języku obcym.
 • Młodzież bardzo chętnie bierze udział w zajęciach, których głównym celem jest mówienie oraz dyskusje tematyczne.
 • W ramach zajęć realizowane są zasadnicze elementy programu szkolnego zarówno starszych klas szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej.
 • Praca w małych grupach gwarantuje widoczne postępy słuchaczy, w przyswajaniu nowych umiejętności językowych.
 • Przyjazne relacje lektorów z młodymi uczestnikami kursów, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu są dobrą podstawą owocnej pracy.
 • Nasi kursanci uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminów ośmioklasisty, z języka angielskiego i niemieckiego. Absolwenci dostają się na profile językowe w najlepszych szczecińskich liceach.
 • Dużym sukcesem CJO EFFEKT jest zaufanie naszych stałych słuchaczy, którzy rokrocznie pragną z nami kontynuować przygodę z językiem obcym, często zakończoną bardzo dobrym wynikiem z MATURY.

Oferujemy kursy językowe:


  Wyślij zapytanie