Metody nauczania AVALON DIRECT ENGLISH

metody nauczana jezkow szczecin

Język angielski dla młodzieży i dorosłych

Avalon Direct English jest to metoda gwarantująca w najszybszy i najłatwiejszy sposób nauki mówienia po angielsku. Ta nowoczesna i skuteczna metoda powstała w Avalon Institute of English w Londynie i jest akredytowana prze British Counsil.

  • Zasadniczym elementem lekcji jest ciąg pytań zadawanych w szybkim tempie przez nauczyciela, na które słuchacze odpowiadają pełnym zdaniem. Nie ma z góry narzuconych odpowiedzi, nauczyciel poprawia błędy i zachęca słuchaczy do samodzielnego budowania zdań w języku angielskim, co umożliwia swobodę wypowiedzi.
  • Zajęcia odbywają się w blokach 2 godzinnych z 10 minutową przerwą. Jednostka zajęć to 50 minut. Pierwsza godzina zajęć poświęcona jest powtórzeniu materiału wprowadzonego na lekcjach poprzednich, dzięki czemu słuchacze utrwalają poznane wcześniej słownictwo, czy struktury językowe.

W części powtórzeniowej lektorzy aranżują krótkie konwersacje, dzięki czemu słuchacze w naturalny sposób poszerzają zakres swoich umiejętności językowych. Druga godzina zajęć dedykowana jest wprowadzeniu nowego materiału w trakcie której uczestnicy przyswajają nowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne. Nauka wspomagana jest przez jasną i zrozumiałą gramatykę oraz nowoczesne i praktyczne, używane w życiu codziennym słownictwo.

Materiał można utrwalać poza zajęciami, słuchając lekcji ze ścieżki dźwiękowej, którą słuchacze otrzymują do podręcznika ADE.

Po zakończeniu określonej części materiału wszystkie zagadnienia są powtarzane i utrwalane, a następnie weryfikowane na podstawie testów postępu.

Kurs składa się z 4 podręczników o różnych poziomach zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego. W przypadku osób zaczynających naukę, czas przygotowania do egzaminu FCE wynosi około 3 lat akademickich.

Nowoczesne, praktyczne, używane w życiu codziennym słownictwo pozwala słuchaczom na swobodną komunikacje w każdej życiowej sytuacji poza granicami kraju.

Dodatkowo istnieje możliwość kontynuowania nauki w Avalon School of English w Londynie.

GRAMATYKA W METODZIE AVALON DIRECT ENGLISH

Avalon Direct English główny nacisk kładzie na komunikację, niemniej jednak nauka języka obcego nie jest możliwa bez znajomości gramatyki. Dlatego też istotną cechą metody Avalon jest klarownie wytłumaczona gramatyka, przedstawiona na przykładach i od pierwszych zajęć ćwiczona w praktyce. Gramatyka bardzo często tłumaczona jest w języku polskim, tak aby uniknąć nieścisłości, a bardziej skomplikowane struktury gramatyczne były jasno i klarownie przedstawione.

Zajęcia uzupełniane są ćwiczeniami gramatycznymi znajdującymi się w  suplemencie gramatycznym, na końcu podręcznika. Ćwiczenia są skonstruowane w sposób umożliwiający jednoczesną naukę pisania, powtórzenie słownictwa oraz utrwalenie zagadnień gramatycznych.

PRZEWAGA METODY AVALON:

  • AVALON to współczesny, praktyczny język życia codziennego dostosowany do potrzeb słuchaczy.
  • AVALON to ciekawa tematyka zajęć.
  • AVALON uczy mówić, a nie odpowiadać.
  • AVALON pokazuje jak myśleć, a nie powielać.
  • AVALON uczy wykorzystania gramatyki poprzez praktyczne jej użycie w mówieniu.

LEKTORZY

Wszyscy lektorzy są dyplomowanymi filologami języka angielskiego, którzy dodatkowo odbyli gruntowne szkolenie w zakresie Avalon Direct English. Szkolenie prowadzone było przez angielskich lektorów, pracowników londyńskiej szkoły Avalon Direct English, co pozwoliło wyłonić najlepszych nauczycieli, a ich profesjonalne podejście do zajęć, spontaniczność i entuzjazm przyczyniają się do efektywnej nauki w miłej atmosferze.


    Wyślij zapytanie