Zajęcia indywidualne czy grupowe – która forma nauki języka obcego przynosi lepsze efekty?

uśmiechnięta kobieta prowadząca kurs

Szkoły językowe oferują zajęcia indywidualne oraz lekcje grupowe – obie te formy nauki są efektywne. Jednak nie dla wszystkich, ponieważ każdy, kto chce rozpocząć kurs języka obcego, ma inne potrzeby, możliwości, ograniczenia czy preferencje. Zatem efektywność danej formy nauczania jest kwestią subiektywną. Dlatego w poniższym artykule opisujemy charakter kursu grupowego oraz indywidualnego.

Kurs indywidualny – czego można się spodziewać?

Indywidualny kurs językowy to przede wszystkim nauka „face to face” z lektorem lub native speakerem, który w każdej chwili jest do dyspozycji ucznia – dzięki temu ma możliwość korygowania i kontrolowania na bieżąco jego wypowiedzi, poświęcając mu maksimum uwagi i energii na szlifowanie niedociągnięć językowych lub na tłumaczenie trudnych zasad gramatycznych. Indywidualne podejście wiąże się z szybszym przerabianiem materiału, a także z możliwością przyswojenia większej ilości zagadnień. Zatem jeśli potrzebujesz szybkiego i jednocześnie efektywnego kursu, to świetnym rozwiązaniem będą indywidualne zajęcia z lektorem. Ponadto nauka języka obcego w indywidualnym trybie jest zawsze dostosowana do poziomu ucznia oraz jego potrzeb np. względem nauki konkretnych słówek, specjalistycznego słownictwa lub zasad gramatycznych. Indywidualne kursy językowe z native speakerem to także coaching językowy dla osób nieśmiałych lub takich, które czują się niepewnie ze swoimi zdolnościami językowymi i mają opory przed używaniem języka obcego podczas prowadzenia konwersacji w szerszym gronie. Warto również wspomnieć, że lekcje indywidualne są dopasowane do grafiku ucznia, który ustala, w jakich godzinach chce się uczyć oraz z jaką częstotliwością.

Kurs grupowy – jak wyglądają zajęcia i czy są dobre dla każdego?

Grupowy kurs języka obcego oprócz poznawania nowego słownictwa, czy przyswajania zasad gramatycznych opiera się na aktywnym prowadzeniu dyskusji. Dzięki temu uczniowie mają możliwość przełamać barierę językową oraz lęk przed mówieniem w języku obcym. Grupowy kurs to skuteczna forma nauki dla osób, które chcą poprawić jakość swoich wypowiedzi, a także dla tych, którzy pragną osłuchać się z językiem i poznać różne akcenty oraz style dyskusji. Ponadto zajęcia grupowe umożliwiają nawiązywanie nowych znajomości. Natomiast naturalna chęć rywalizacji i zaprezentowania swojej wiedzy na forum grupy, motywuje do ciągłej pracy nad umiejętnościami językowymi. Jednakże należy mieć na uwadze, że tempo i materiał lekcji grupowych dostosowany jest do uśrednionego poziomu wszystkich osób uczestniczących w zajęciach. Co więcej, trzeba się liczyć z tym, że podczas lekcji z grupą kilku osób, nauczyciel musi podzielić swoją uwagę, aby poświęcić każdemu uczniowi wystarczająco dużo czasu. Dlatego zajęcia grupowe są najlepszym rozwiązaniem dla osób, które lubią pracować w grupie oraz dysponują czasem na uczestniczenie w zajęciach odbywających się w odgórnie ustalonym terminie.