Talking Kids jako idealna metoda nauki języka angielskiego dla dzieci

dzieci uczące się języka

Obecnie język angielski stanowi oczywisty element w edukacji dzieci. Im szybciej wprowadzana jest nauka języka, tym lepsze są efekty i bardziej naturalnie przyswajany jest język. Aktualnie w przedszkolach i żłobkach stosowane są różne techniki nauki i prowadzenia zajęć. Nie inaczej jest z zajęciami z języka angielskiego. W szkołach językowych można spotkać się z metodą Talking Kids, przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Co wyróżnia metodę Talking Kids?

Talking Kids można uznać za bezpośrednią metodę nauki. Jej głównym założeniem jest nauka mówienia w języku angielskim. Co ważne, dzieci nie uczą się pojedynczych słówek, lecz całych struktur językowych, dzięki czemu zapamiętują je i w późniejszym czasie poprawnie formułują wypowiedzi. Metoda ta powstała we współpracy polskich i angielskich nauczycieli oraz specjalistów związanych z edukacją dzieci.

Materiał gramatyczny oraz słownictwo zostało dokładnie dobrane i rozłożone w czasie zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate. Przebieg zajęć angielskiego dla dzieci prowadzonych tą metodą jest dopasowany do wieku oraz możliwości dzieci. Okresy koncentracji u dzieci są maksymalnie wykorzystywane, lektor prowadzi zajęcia dynamicznie, często na zasadzie pytanie – odpowiedź, a także gestykuluje lub nadaje rytm przez modulację głosu, dzięki czemu dzieci są dłużej skoncentrowane. Aby utrzymać atrakcyjność zajęć, nauczyciel urozmaica je poprzez zabawy językowe.

Dlaczego warto zdecydować się na naukę metodą Talking Kids?

Zajęcia prowadzone metodą Talking Kids przynoszą szybkie efekty. Dzieci potrafią mówić pełnymi zdaniami. Dzięki systemowi powtarzania wprowadzonego materiału, mali słuchacze, faktycznie opanowują nowe treści i potrafią korzystać z posiadanej wiedzy w praktyce Starsze dzieci uczące się angielskiego tą metodą, kształtują również umiejętność pisania oraz czytania. Ćwiczenia ustne oraz pisemne utrwalają umiejętności samodzielnego budowania pytań, oraz odpowiedzi.

W metodzie tej wykorzystywany jest naturalny potencjał dzieci do nauki języka. Treści przyswajane są poprzez sterowaną rozmowę z lektorem. Regularne utrwalanie materiału i systematyczność pozwala na zapamiętanie wprowadzonego słownictwa oraz struktur. Każde zajęcia metodą Talking Kids rozpoczynają się od powtórki z kilku ostatnich zajęć, co pozwala na usystematyzowanie materiału i lepsze jego zapamiętanie.