Niemiecki dla Dzieci

Kurs języka niemieckiego dla dzieci

dzieci cut

Nasi najmłodsi słuchacze uczą się mówienia w języku niemieckim, już od szóstego roku życia. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby dzieci, już od pierwszych zajęć, potrafiły w praktyczny sposób korzystać ze swoich, nowo nabytych umiejętności językowych.

 • Nasze kursy gwarantują bardzo dobre efekty, gdyż najtrudniejsza umiejętność jaką jest mówienie realizowana jest w najszerszym zakresie.
 • Duży wpływ na dobre rezultaty nauki ma skuteczna metoda, mała  liczba osób w grupie oraz doświadczeni i zaangażowani lektorzy.
 • Dzieci uczą się mówienia poprzez zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, jak również budowanie własnych wypowiedzi, w oparciu o poznane słownictwo i struktury gramatyczne.
 • Nauka mówienia łączona jest z zadaniami z zakresu wymagań programu szkolnego z języka niemieckiego, dostosowanego do konkretnej grupy wiekowej.

Kursy z języka niemieckiego dla dzieci prowadzone są w małych grupach 4 – 5 osób, lub 6 – 7 osób.

GRUPY WEEKENDOWE

Dzieci mają możliwość nauki języka niemieckiego w piątki po południu lub soboty rano. Takie terminy zajęć są bardzo dogodne szczególnie dla dzieci „zajętych’ w tygodniu.

 • Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w wymiarze 2 lekcji pięćdziesięciominutowych, z 10 minutową przerwą.
 • Dzieci bardzo dobrze funkcjonują na zajęciach weekendowych, gdyż są bardziej wypoczęte i nieobciążone bieżącymi zadaniami domowymi.
 • Bardzo często motywującym czynnikiem są rodzice, którzy równolegle biorą udział w kursach językowych na terenie CJO EFFEKT. Dorosłym uczestnikom kursów proponujemy zajęcia grupowe lub indywidualne z języka angielskiego lub niemieckiego, w godzinach zgodnych z harmonogramem zajęć dzieci. 

ZAJĘCIA W PARZE

Zajęcia w grupach dwuosobowych z języka niemieckiego dedykowane są rodzeństwom oraz koleżankom i kolegom, na zbliżonym poziomie językowym, chcącym razem poszerzać swoje umiejętności językowe.

 • Tego rodzaju zajęcia bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku dzieci uczęszczających do jednej klasy, zarówno ze względu na dyspozycyjność jaki i podobne potrzeby językowe.
 • Dodatkowym atutem takich zajęć jest możliwość dostosowania zarówno planu kursu jak i terminu zajęć stricte do potrzeb kursantów.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Indywidualny kurs języka niemieckiego skierowany jest szczególnie do dzieci, które dysponują małą ilością wolnego czasu lub dla dzieci oczekujących realizowania indywidulanych programów nauczania.

 • Taka forma kursu umożliwia przygotowywanie dziecka do konkursów językowych, olimpiad, certyfikatów, a także pozwala na bieżące wyrównywanie braków szkolnych i  śledzenie codziennych postępów dziecka.
 • Zajęcia indywidualne pozwalają na elastyczne ustalanie harmonogramu zajęć językowych zgodnie z planem lekcji dziecka.
 • W przypadku wyjazdów, choroby lub innych nieoczekiwanych przyczyn istnieje możliwość zmiany terminów zajęć.
 • Indywidualne zajęcia z języka niemieckiego mogą odbywać się w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych, od poniedziałku do soboty.
 • Częstotliwość zajęć ustalana jest z rodzicem dziecka, w trakcie spotkanie diagnozującego.

CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.

ZAJĘCIA ONLINE

Kursy języka niemieckiego online odbywać się mogą zarówno w formie zajęć grupowych jak i indywidualnych.

 • Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem sprawdzonych platform i komunikatorów.
 • Szkolenia tego typu kierowane są do osób, dla których oszczędność czasu jest bardzo dużym atutem. Dzieci nie muszą przemieszczać się, aby dotrzeć do siedziby szkoły. Taka forma kursu zachowuje wysoki poziom jakości z jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniem czasu spotkania. W ramach zajęć realizowane są wszystkie umiejętności językowe tj. mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie.
 • Możliwości techniczne jakie zapewniają współczesne platformy online pozwalają na współdzielenie ekranu, szybkie przesyłanie plików, wprowadzanie gier interaktywnych na pulpicie, jak również odsłuchów nagrań.
 • Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takiej formie zajęć, którą uważają za atrakcyjną i efektywną. Rodzice w ocenie jakości kursów, wskazują na bardzo wysoki poziom zadowolenia.
 • Szkolenia online kierowane są również dla dzieci spoza naszego miasta i województwa. Jedynym kryterium uczestnictwa w takich zajęciach jest dobre połączenie internetowe.


  Wyślij zapytanie






  Centrum Języków Obcych EFFEKT