Angielski dla Dzieci

Kurs języka angielskiego dla dzieci

dzieci cut

RODZAJE GRUP DZIECI

GRUPY STANDARD

Kursy dla dzieci prowadzone są w grupach liczących 6 – 7  uczestników.

 • Szkolenie prowadzone jest w okresie od 15. września do zakończenia roku szkolnego, z podziałem na dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 50 min. każde spotkanie lub raz w tygodniu, w bloku 2 x 50 min.
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 15:30, 16:30, 17:30.
 • Dzieci kwalifikowane są do grup na podstawie testu sprawdzającego bieżący poziom językowy oraz wiek kandydata.

Szkolenie językowe w ramach Grupy Standard zapewnia wysoką jakość kursu, z zachowaniem bardzo korzystnych warunków cenowych.

GRUPY KOMFORT

Szkolenie w Grupach Komfort zakłada liczebność grupy od 4 do 5 osób.

 • Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu, w wymiarze 50 min. każde spotkanie lub w bloku zajęć raz w tygodniu, 2 x 50 min.
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie: 15:30, 16:30, 17:30.
 • Mała liczba uczestników szkolenia zapewnia bardzo wysoką indywidualizację nauczania, z możliwością położenia szczególnego nacisku na mówienie.
 • Każde dziecko ma czas na indywidualną wypowiedź oraz budowanie pytań w języku angielskim, co bardzo wpływa na efekty nauki. Lektor natomiast, ma możliwość wnikliwej obserwacji postępów dzieci oraz systematycznego korygowania błędów, u uczestników kursu.
 • Wysoka jakość usługi za bardzo rozsądną cenę.

GRUPY WEEKENDOWE

CJO EFFEKT prowadzi również kursy językowe dla dzieci w formie zajęć weekendowych.

 • Taka forma szkolenia jest doskonałym rozwiązaniem dla dzieci, które mają napięty harmonogram zajęć w ciągu tygodnia.
 • Szkolenia weekendowe – raz w tygodniu, odbywają się w bloku zajęć, 2 x 50 min., są prowadzone zarówno w grupach standard jak i komfort.
 • Dużym atutem popołudniowych zajęć w piątek lub porannych zajęć w sobotę jest brak obciążenia zadaniami domowymi, wynikającymi z planu lekcji. Dzieci na zajęciach są odprężone ze względu na trwający weekend.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursu w takiej formie pokazuję wysoką skuteczność tych kursów. Dzieci chętnie biorą udział we wszystkich formach aktywności językowej, z zachowaniem bardzo dobrych efektów.
 • Oferujemy również możliwość równoległego uczestniczenia w szkoleniu rodzeństw oraz ich rodziców.
 • Umożliwiamy uczestnictwo w kursach dzieci, młodzieży i osób dorosłych w piątki, w godzinach 15:30, 16:30, 17:30 oraz w soboty, w godzinach 8:30, 9:30, 10:30, 12:30.

ZAJĘCIA W PARZE

Bardzo popularną formą szkolenia językowego dla dzieci są zajęcia w parze.

 • Taka forma nauki zapewnia wyjątkowy komfort, gdyż pozwala na maksymalną indywidualizację kursu z jednoczesnym zachowaniem możliwości prowadzenia konwersacji z rówieśnikiem.
 • Zajęcia w parze dają szansę na systematyczne konfrontowanie postępów dzieci oraz wykorzystanie ich naturalnej potrzeby kontaktu z drugim dzieckiem, w celu uzyskania jak najlepszych efektów w nauce języka angielskiego.
 • Dużym atutem takiej formy kursu jest duża elastyczność co do terminów spotkań. Szkolenie w parze może odbywać się w wymiarze jednej lub dwóch jednostek w tygodniu, zarówno w tygodniu jak i w weekend.
 • Popularnym rozwiązaniem jest udział w zajęciach w godzinach porannych przed rozpoczęciem przez dzieci zajęć szkolnych.
 • CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę TALKING KIDS  oraz wzbogacane są o materiały dodatkowe zgodnie z zapotrzebowaniem grupy. Popularnym rozwiązaniem jest udział w zajęciach w godzinach porannych przed rozpoczęciem przez dzieci zajęć szkolnych.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Kurs języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych zapewnia uczestnikowi szkolenie dopasowane do jego potrzeb, możliwości oraz predyspozycji.

 • 100% uwagi lektora skierowane jest na jedno dziecko, co gwarantuje wysoką skuteczność kursu oraz pełną kontrolę nad postępami dziecka.
 • Taka forma szkolenia gwarantuje indywidualny program kursu, zbudowany specjalnie dla każdego dziecka.
 • Zapewniamy również wysoką elastyczność z ustalaniu harmonogramu spotkań. Szkolenie może odbywać się w godzinach porannych, przed rozpoczęciem zajęć w szkole, jak również po południu lub w weekendy.

CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.

ZAJĘCIA ONLINE

Kurs języka angielskiego online odbywać się mogą zarówno w formie zajęć grupowych jak i indywidualnych.

 • Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem sprawdzonych platform i komunikatorów.
 • Szkolenia tego typu kierowane są do osób, dla których oszczędność czasu jest bardzo dużym atutem. Dzieci nie muszą przemieszczać się, aby dotrzeć do siedziby szkoły. Taka forma kursu zachowuje wysoki poziom jakości, z jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniem czasu spotkania. W ramach zajęć realizowane są wszystkie umiejętności językowe tj. mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie.
 • Możliwości techniczne, jakie zapewniają współczesne platformy online pozwalają na współdzielenie ekranu, szybkie przesyłanie plików, wprowadzanie gier interaktywnych na pulpicie, jak również odsłuchów nagrań. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takiej formie zajęć, którą uważają za atrakcyjną i efektywną. Rodzice w ocenie jakości kursów, wskazują na bardzo wysoki poziom zadowolenia.
 • Szkolenia online kierowane są również dla dzieci spoza naszego miasta i województwa. Jedynym kryterium uczestnictwa w takich zajęciach jest dobre połączenie internetowe.
 • Prowadzimy również korepetycje online, które poprawią Twój angielski, niemiecki czy hiszpański.


  Wyślij zapytanie


  Centrum Języków Obcych EFFEKT