Kto może skorzystać z dofinansowanych kursów językowych?

mężczyzna korzysta z laptopa

Znajomość języków obcych to podstawowa umiejętność, bez której w dzisiejszych czasach życie jest znacznie utrudnione. W związku z tym niezwykle ważne jest kształcenie lingwistyczne. Natomiast dla wielu osób koszty kursów językowych są zbyt wysokie, co zamyka im drogę rozwoju. Dlatego powstał projekt unijnych dofinansowań kursów językowych, umożliwiający tanią naukę. W powyższym artykule przedstawiamy szczegóły tego projektu.

Refundacja kursów językowych – na czym polega i do jakich osób jest kierowana?

Nauka języków obcych w szkole językowej nie zawsze musi być dużym wydatkiem, a przez to celem niemożliwym do zrealizowania z powodu ograniczeń finansowych. Dofinansowanie kursów to szansa na rozwój umiejętności lingwistycznych, które w dzisiejszych czasach są niezwykle cenione, a nawet wymagane na rynku pracy. Możliwość biegłego posługiwania się językiem obcym otwiera niezliczone możliwości oraz drogi rozwoju zawodowego. Dlatego chcąc rozwijać swoje kwalifikacje językowe, możesz skorzystać z dofinansowań kursów językowych, realizowanych w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej. W Centrum Języków Obcych EFFEKT w Szczecinie, będącym akredytowanym ośrodkiem językowym, umożliwiamy podjęcie szkolenia w zakresie projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”, w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W naszej szkole językowej możesz rozpocząć kurs języka angielskiego lub niemieckiego, który został sfinansowany ze środków unijnych na poziomie od 50% do nawet 80%. Oferta ta jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników firm zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że z dofinansowania kursów w ramach tego projektu mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także osoby zatrudnione na terenie tego województwa.  Szkolenia realizowane się w okresie 01.01.2020-30.06.2023. Zatem jeśli spełniasz powyższe warunki uczestnictwa, to zapraszamy Cię do udziału w szkoleniach z języków obcych w naszej szkole językowej EFFEKT w Szczecinie.