Jakie zalety ma posłanie dziecka na zajęcia z języka obcego uczonego metodą TALKING KIDS?

dzieci nauka

Chcesz, aby twoje dziecko szybko i bezboleśnie opanowało podstawy języka angielskiego? Nie wyobrażasz sobie, aby uczyło się na pamięć gramatyki oraz wkuwało słówka? Zapisz dziecko na zajęcia z języka obcego uczonego metodą TALKING KIDS! Sprawdź, na czym ona polega i jakie są jej zalety.

Na czym polega nauczanie języka obcego metodą TALKING KIDS?

Metoda TALKING KIDS stworzona została dla dzieci w wieku od sześciu do jedenastu lat przez zespół polskich i angielskich nauczycieli, współpracujących ze specjalistami z różnych dziedzin rozwoju dziecka. Opiera się ona na założeniach metod bezpośrednich, zgodnie z  którymi dzieci od początku uczone są mówienia całymi zdaniami, zamiast odpowiadania pojedynczymi słowami. Każda lekcja składa się z dwóch części.

Pierwszej, mającej na celu powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego wcześniej materiału, oraz drugiej, polegającej na wprowadzeniu nowego materiału oraz ćwiczenie słówek i form gramatycznych w praktyce. W metodzie TALKING KIDS duży nacisk kładzie się na naukę języka ze słuchu. Nowy materiał wprowadza się małymi partiami, wykorzystując obrazki, ruchy i gesty lektora. Materiał ćwiczony jest przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Lektorzy na bieżąco kontrolują i poprawiają wymowę dziecka.

Jakie są zalety nauczania języka obcego metodą TALKING KIDS?

Jedną z głównych zalet nauczania języka obcego metodą TALKING KIDS jest dostosowanie przebiegu lekcji do możliwości percepcyjnych dzieci. Aby jak najdłużej utrzymać ich uwagę, wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji. Gdy lektor zauważy znużenie słuchaczy, wprowadza elementy zabaw językowych w tym zabaw ruchomych. Dodatkowe materiały w postaci nagrań, podręczników oraz innych pomocy dydaktycznych urozmaicają przebieg zajęć.

W metodzie TALKING KIDS wykorzystano najbardziej efektywne techniki nauczania dzieci, a słownictwo i materiał gramatyczny został dobrany i ułożony zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate. Oferowane przez nas kursy mają na celu rozwój umiejętności językowych, takich jak słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie, co docelowo pozwala w pełni przygotować dzieci do egzaminu ósmoklasisty.