Jakie są różnice między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

kobieta tlumaczaca dokument

Tłumaczenia wykorzystywane są w różnorodnych sytuacjach. Niekiedy konieczne jest przetłumaczenie jakiejś treści, aby móc ją po prostu zrozumieć, w innych przypadkach wymagane jest przełożenie dokumentów urzędowych i dostarczenie ich do odpowiedniej instytucji. Niezależnie od tego, czy chodzi o tłumaczenie zwykłe, czy przysięgłe, powinno być wykonane przez profesjonalnego tłumacza, dzięki czemu przełożony tekst będzie dobrze przetłumaczony i zgodny z oryginałem.

Czym różnią się od siebie tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, kiedy się je wykorzystuje?

Pierwszą, główną różnicą pomiędzy tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi jest zastosowana forma prawna. Tłumaczenie zwykłe jest nieoficjalnym przekładem, którego głównym celem jest stworzenie tekstu zgodnego z oryginałem i zrozumiałego dla odbiorcy. W ten sposób mogą być tłumaczone książki, instrukcje obsługi czy ulotki.  Tłumaczenia uwierzytelnione, bo tak też nazywa się tłumaczenia przysięgłe, wykorzystywane są w urzędach i podczas załatwiania różnego rodzaju oficjalnych spraw.

Tłumaczenia przysięgłe tworzone są wyłącznie w biurze tłumaczeń przez wykwalifikowanych tłumaczy przysięgłych. Każdy przetłumaczony w ten sposób dokument poświadczany jest pieczęcią oraz podpisem uprawnionego do przekładów przysięgłych tłumacza. Dzięki temu tłumaczenie zyskuje rangę dokumentu urzędowego. Tłumaczenie zwykłe nie musi być podpisywane w żaden sposób, nie wymaga poświadczenia kompetencji przez tłumacza, jednak aby otrzymać rzetelny przekład, warto wybrać biuro tłumaczeń.

Wszystkie dokumenty, które muszą zostać przedłożone w banku, urzędzie, w sądzie, u prawnika czy u notariusza, muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, dzięki czemu zyskają moc prawną. Jeżeli potrzebny jest przekład listów, ulotki, książek czy artykułu, warto zlecić to profesjonalnemu tłumaczowi zwykłemu.