Jak przygotować dziecko do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego?

egzamin

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to jeden z poważniejszych testów ze znajomości języka, przed którym stanie twoje dziecko, w trakcie swoich szkolnych doświadczeń. Aby ułatwić dzieciom przygotowanie się do testu, zniwelować stres, a także wzmocnić pewność siebie, warto odpowiednio  pokierować nauką języka. Nauka w domu niejednokrotnie nie wystarczy. Aby mieć pewność, że dziecko bez problemu poradzi sobie z stawianymi przed nim zadaniami, warto zapisać je do szkoły języków obcych EFFEKT, na zajęcia dla ósmoklasistów. Sprawdź, na czym one polegają!

Jak przebiega kursu przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty?

Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty składa się z kilku etapów. Pierwszy obejmuje uzupełnianie i powtarzanie materiału z klas wcześniejszych, aby młodzież mogła przystąpić do ćwiczenia zadań egzaminacyjnych. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia, sprawdzane w trakcie egzaminu ósmoklasisty, czyli:

  • treści leksykalno – gramatyczne,
  • umiejętności rozumienia ze słuchu oraz pisania.

Co niezwykle ważne, podczas kursu pracujemy na arkuszach egzaminacyjnych, dzięki czemu młodzież zostaje zaznajomiona z konkretnymi zadaniami, a także z samą formą egzaminu końcowego. Kolejna część kursu to konwersacje, prowadzone metodą Avalon QE, rozwijające umiejętność mówienia.

Na czym polega metoda konwersacji Avalon Quantum English?

Metoda Avalon Quantum English jest metodą bezpośrednią, rozwijającą umiejętności rozumienia ze słuchu oraz mówienia w języku angielskim. Polega ona na wprowadzeniu słownictwa, a także struktur gramatycznych, a następnie utrwalaniu ich poprzez ćwiczenia, polegające na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. W trakcie zajęć lektor zadaje pytania, a młodzież odpowiada pełnymi zdaniami, z zastosowaniem poznanego wcześniej materiału. Dzięki temu młodzież ćwiczy budowanie dłuższych wypowiedzi oraz zadawanie pytań, ma możliwość spontanicznego reagowania na poruszane zagadnienia i swobodnego artykułowania myśli. W trakcie zajęć, wszyscy słuchacze muszą odpowiedzieć na taką samą ilość pytań, dzięki czemu łatwo oraz szybko pokonują oni barierę językową i wzmacniają umiejętności stosowania języka w praktyce.