Der, die, das… Gramatykę języka niemieckiego da się opanować!

słownik niemieckiego

Nauka języka niemieckiego, tak jak każdego innego, wymaga nie tylko czasu, ale i systematyczności. W rankingu język niemiecki plasuje się na drugim miejscu zaraz za angielskim. Tylko w samej Europie używa  go ok. 120 milionów osób.

Polski system szkolnictwa, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami, kładzie szczególny nacisk na naukę dzieci języka niemieckiego. Początki mogą nastręczyć uczniom wiele problemów. Niemiecka gramatyka wydawać się może bardziej skomplikowana. Zwłaszcza w porównaniu do polskiej czy angielskiej. Czy jednak na pewno tak jest? Podpowiadamy, jak przyswoić ten dział nauki.

Co warto wiedzieć na temat niemieckiej gramatyki?

Język niemiecki zaliczany jest do zachodniej grupy języków germańskich. Składa się na niego aż siedem czasów, tj.: czas teraźniejszy, dwa czasy przyszłe, dwa przeszłe i czas zaprzeszły. Używany przez Niemców alfabet to odmiana alfabetu łacińskiego. Występują w nim przegłosy (tzw. umlauty) oraz litera Es-Zett, którą czyta się jak podwójne „s”. Cechą, która wyróżnia język niemiecki na tle pozostałych, jest zapis rzeczowników, które oznacza się wielką literą.

Czasowniki odmieniane są w j. niemieckim – podobnie jak w polskim – przez osoby, liczby, czasy i strony. Z tą jednak różnicą, że w liczbie mnogiej nie występuje podział na rodzaje. Co zaś się tyczy odmiany rzeczownika, to jest ona naprawdę prosta. Zarówno do oznaczenia liczby, jak i przypadka, wykorzystywane są przede wszystkim rodzajniki.

Jak uczyć się niemieckiej gramatyki?

W nauce każdej gramatyki najważniejsze są: determinacja, konsekwencja i regularność. Nawet najbardziej światły umysł nie opanuje pewnych wyjątków, jeżeli nie poświęci czasu na ich przyswojenie.  Dla przykładu: istnieje grupa czasowników w języku niemieckim, które odmieniają się inaczej, niż mówi to ogólny schemat. Regularna nauka wyjątków i świadomość ich istnienia odgrywa dużą rolę  w nauce języka obcego.

Nauka niemieckiej gramatyki to także przyswajanie standardowych schematów odmian. Uczeń jest w stanie odmieniać prawidłowo ¾ wszystkich słów pod warunkiem, że nauczy się prawidłowych zasad odmiany.

Oczywiście ważna jest także ilość czasu poświęconego na naukę. Dobrym rozwiązaniem jest zapisanie dziecka na zajęcia uzupełniające np. w formie kursów językowych organizowanych przez CJO EFFEKT. W trakcie ich trwania dziecko w przyjazny sposób utrwali wiadomości ze szkoły oraz pogłębi je i przećwiczy w praktyce – poprzez rozmowy z lektorem oraz innymi słuchaczami. W obecnej sytuacji szkolnej nauki zdalnej, kursy językowe są idealnym wsparciem dla dzieci. W ramach dodatkowych zajęć językowych istnieje możliwość zarówno uzupełnienia braków szkolnych jak i poszerzenia programu o nowe umiejętności i dodatkową wiedzę.