Angielski dla Młodzieży

Kursy języka angielskiego dla młodzieży

kursy angielskiego dla mlodziezy effekt szczecin

GRUPY STANDARD I KOMFORT

Kursy języka angielskiego dla młodzieży prowadzone są w małych grupach:

 • grupa standard od 6 do 7 osób,
 • grupa komfort od 4 do 5 osób.

Grupy tworzone są w oparciu o kryterium wieku oraz bieżący poziom językowy. Poziom zaawansowania określany jest na podstawie  testu, zazwyczaj jest to ok. piętnastominutowa rozmowa.

Program kursów opracowany jest według standardów ADE oraz wymogów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w blokach 2 jednostek zajęć  (2 x 50 min.), z 10 minutową przerwą.
 • W trakcie pierwszej godziny koncentrujemy się na doskonaleniu mówienia, w oparciu o metodę Avalon DE. Podczas drugiej jednostki zajęć słuchacze ćwiczą pozostałe sprawności językowe, poszerzają wiadomości gramatyczno – leksykalne, umiejętność pisania, słuchania i rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
 • Zdawalność na wysokim poziomie testów ośmioklasisty, egzaminów językowych do szkół ponadpodstawowych oraz Matury to efekt pracy naszych słuchaczy oraz wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów. Małe grupy, sprawdzone metody oraz chętni słuchacze, wszystkie te elementy składają się na wysokiej jakości kursy językowe.

GRUPY WEEKENDOWE

CJO EFFEKT prowadzi również kursy językowe dla młodzieży w formie zajęć weekendowych. Taka forma szkolenia jest doskonałym rozwiązaniem dla młodzieży, która ma napięty harmonogram zajęć w ciągu tygodnia.

 • Szkolenia raz w tygodniu odbywają się w bloku zajęć, 2 x 50 min.
 • Dużym atutem popołudniowych zajęć w piątek lub porannych zajęć w sobotę jest brak obciążenia zadaniami domowymi, wynikającymi z planu lekcji.
 • Młodzież chętnie wybiera zajęcia w piątek po południu, ponieważ przed nimi perspektywa wolnego weekendu, a nie kolejnego sprawdzianu.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursu w takiej formie potwierdza wysoką skuteczność tych zajęć.
 • Duża aktywność językowa młodzieży pozwala na wykorzystanie ich potencjału i  uzyskanie bardzo dobrych efektów.
 • Oferujemy również możliwość równoległego uczestniczenia w szkoleniu młodszego rodzeństwa oraz ich rodziców.

Zajęcia rozpoczynają się  w piątki o godzinie: 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 w soboty o godzinie: 8:30, 10:30 i 12:30.

ZAJĘCIA W PARZE

Istnieje możliwość organizacji zajęć w parze, z wykorzystaniem naturalnych przyjacielskich relacji między nastolatkami. Taka forma nauki zapewnia wyjątkowy komfort dla osób uczących się, gdyż pozwala na maksymalną indywidualizację kursu, z jednoczesnym zachowaniem możliwości prowadzenia konwersacji z rówieśnikiem.

 • Zajęcia w parze dają młodzieży szansę na systematyczne śledzenie swoich postępów w nauce oraz ukierunkowanie pracy na zadania, które stoją przed nimi na danym i kolejnym etapie nauki.
 • Dużym atutem takiej formy kursu jest duża elastyczność co do terminów spotkań.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę Avalon Direct English oraz wzbogacane o materiały dodatkowe, zgodnie z zapotrzebowaniem grupy.
 • Szkolenie w parze może odbywać się w wymiarze jednej lub dwóch jednostek w tygodniu.
 • Popularnym rozwiązaniem jest udział w zajęciach w godzinach porannych przed rozpoczęciem przez młodzież zajęć szkolnych, jak również w weekendy.

CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Kurs języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych zapewnia uczestnikowi szkolenie całkowite dostosowanie program do jego potrzeb, możliwości oraz predyspozycji. Dla każdego nastolatka jest doskonałym uzupełnieniem i bogatym urozmaiceniem materiału omawianego, w tradycyjny sposób w szkole.

 • 100% uwagi lektora skierowane jest na jedną osobę, co gwarantuje wysoką skuteczność kursu oraz pełen wgląd w postępy słuchacza.
 • Zapewniamy wysoką elastyczność z ustalaniu harmonogramu spotkań. Szkolenie może odbywać się w godzinach porannych, przed rozpoczęciem zajęć w szkole jak również po południu, wieczorem lub w weekendy.
 • CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.

ZAJĘCIA ONLINE

Kursy języka angielskiego online, dla młodzieży, odbywać się mogą zarówno w formie zajęć grupowych jak i indywidualnych.

 • Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem sprawdzonych platform i komunikatorów.
 • Szkolenia tego typu kierowane są do osób, dla których oszczędność czasu jest bardzo dużym atutem. Młodzież nie musi przemieszczać się, aby dotrzeć do siedziby szkoły. Taka forma kursu zachowuje wysoki poziom jakości z jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniem czasu spotkania.
 • W ramach zajęć realizowane są wszystkie umiejętności językowe tj. mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie.
 • Możliwości techniczne jakie zapewniają współczesne platformy online pozwalają na współdzielenie ekranu, szybkie przesyłanie plików, wprowadzanie zadań interaktywnych i filmików, na pulpicie, jak również odsłuchów nagrań.
 • Nastolatkowie bardzo chętnie uczestniczą w takiej formie zajęć, którą uważają za atrakcyjną i efektywną. Rodzice w ocenie jakości kursów, wskazują na bardzo wysoki poziom zadowolenia.

Szkolenia online kierowane są również dla młodzieży spoza naszego miasta i województwa. Jedynym kryterium uczestnictwa w takich zajęciach jest dobre połączenie internetowe.


  Wyślij zapytanie


  Centrum Języków Obcych EFFEKT